+421 908 947 312
cz en
Kontakt

O nás

Naším hlavným cieľom je poskytovať bezpečnostné služby, ktoré zvyšujú schopnosti našich zákazníkov na dosiahnutie ich obchodných cieľov. A SECURITY sa snaží pomáhať pri zabezpečovaní prostredia, v ktorom činnosti našich zákazníkov nebudú narušované stratami alebo škoda, trestnou a teroristickou činnosťou alebo opatreniami prijatými na zabránenie týmto hrozbám.

Naším cieľom je dosiahnuť to vypracovaním dômyselnej a uskutočniteľnej bezpečnostnej štúdie, ktorá integruje rôzne opatrenia a prvky pracovníkov, technológií, postupov, informácií a riadenia. Tieto systémy sú určené na identifikáciu rizík a spĺňajú bezpečnostné požiadavky bez toho, aby boli ohrozené prevádzkové a servisné požiadavky. Keďže chápeme význam poskytovania vynikajúcich služieb zákazníkom, vyberáme personál individuálne pre každú pozíciu – od recepcie, bezpečnostných a kontrolných miestností až po nakladacie plochy, parkoviská a sklady. Naša komplexná a náročná príprava vybavuje vybraných pracovníkov znalosťami a praxou, ktoré im umožňujú vykonávať svoje povinnosti efektívne, profesionálne a zdvorilým spôsobom.